مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

Filament wood

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت : 210-190 سانتی گراد

* رنگ: قهوه‌ای پررنگ و قهوه‌ای کم رنگ

* وزن : 800 گرم

 

قیمت  : 100,000 تومان

Filament ABS

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت : 250-210 سانتی گراد

* رنگ: 15 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم

 

قیمت  : 75,000 تومان

Filament  PLA

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت : 220-190 سانتی گراد

* رنگ: 15 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم

* مناسب برای کارهای ظریف و دقیق

قیمت  : 75,000 تومان

Filament  CE ABS

 

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 200-180 سانتی گراد

* رنگ: مشکی

* وزن: 1 کیلوگرم

* رسانای الکتریسیته

قیمت  : 100,000 تومان

Filament  PA

 

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 240-220 سانتی گراد

* رنگ: 5 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم

 

قیمت  : 90,000 تومان

Filament flexible

 

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 220-200 سانتی گراد

* رنگ: 5 رنگ

* وزن: 800 گرم

 

قیمت  : 100,000 تومان

Filamnet PC

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 250-230 سانتی گراد

* رنگ: 5 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم

 


قیمت  : 90,000 تومان

Filament POM

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 250-230 سانتی گراد

* رنگ: 5 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم


قیمت  : 90,000 تومان

Filamnet PETG

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 220-200 سانتی گراد

* رنگ: 5 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم

* ضد اسید و قلیا

قیمت  : 110,000 تومان

ABS Cartridge

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 240-220 سانتی گراد

* رنگ: 12 رنگ

* وزن: 600 گرم

 

 

قیمت  : 130,000 تومان

Filament HIPS

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 250-230 سانتی گراد

* رنگ: 5 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم

* مناسب برای ساپورت‌گذاری (قابل حل در Limonene)

قیمت  : 65,000 تومان

Filament  PVA

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 220-190 سانتی گراد

* رنگ: رنگ طبیعی

* وزن: 500 گرم

* مناسب برای ساپورت گذاری (قابل حل در آب)

 

قیمت  : 130,000 تومان

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست