مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Bride

پرینت سه بعدی FDM و DLP

حکاکی لیزر و فرز CNC

* بدنه فلزی

* سایز پرینت: 40×25×30 سانتی متر(FDM)

* سایز پرینت: 10×6×8 سانتی متر(DLP)

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 10 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران

قیمت : 7,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum generous

پرینت سه بعدی FDM و DLP

حکاکی لیزر و فرز CNC


* سایز پرینت: 40×24×30 سانتی متر(FDM)

* سایز پرینت: 10×6×8 سانتی متر(DLP)

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 25 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران


قیمت : 5,500,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Quantum 2025

پرینت سه بعدی FDM و DLP

و حکاکی لیزر


* سایز پرینت: 25×20×20 سانتی متر(FDM)

* سایز پرینت: 10×6×8 سانتی متر(DLP)

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 25 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران


قیمت : 3,500,000 تومان

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Kaizen Plus

پرینت سه بعدی FDM و DLP

حکاکی لیزر و فرز CNC

* سایز پرینت: 85×52×55 سانتی متر(FDM)

* سایز پرینت: 10×6×8 سانتی متر(DLP)

* تعداد نازل: 2 (دو نازل همزمان)

* ضخامت لایه‌ها: 10 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران

قیمت :22,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Kaizen

پرینت سه بعدی FDM و DLP

حکاکی لیزر و فرز CNC

* سایز پرینت: 55×40×42 سانتی متر(FDM)

* سایز پرینت: 10×6×8 سانتی متر(DLP)

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 10 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران

قیمت :13,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Twin

پرینت سه بعدی FDM و DLP

حکاکی لیزر و فرز CNC

* سایز پرینت: 40×25×30 سانتی متر(FDM)

* سایز پرینت: 10×6×8 سانتی متر(DLP)

* تعداد نازل: 2 (دو نازل همزمان)

* ضخامت لایه‌ها: 10 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران

قیمت : 8,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی

+Quantum Queen

تکنولوژی (DLP (LED

* سایز پرینت: 15×9×16 سانتی متر

* رزولوشن : 50 و 75 میکرون

* ضخامت لایه‌ها: 10 میکرون

* مواد مصرفی: رزین های photosensitive

* ساخت ایران

قیمت : 50,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Quantum Queen

تکنولوژی (DLP (LED

* سایز پرینت: 15×8×13 سانتی متر

* رزولوشن : 50 و 100 میکرون

* ضخامت لایه‌ها: 10 میکرون

* مواد مصرفی: رزین های photosensitive

* ساخت ایران

قیمت : 20,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Quantum Quanium TL

تکنولوژی (DLP (LED

* سایز پرینت: 10×8×13 سانتی متر

* رزولوشن : 50 و 100 میکرون

* ضخامت لایه‌ها: 10 میکرون

* مواد مصرفی: رزین های photosensitive

* ساخت ایران

قیمت : 18,000,000 تومان

 

پرینتر سه بعدی

CreatBot DM

* سایز پرینت : 30×25×25 سانتی متر

* تعداد نازل : 2

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت چین

قیمت : 9,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی

XYZ printing davinci 1

* سایز پرینت : 20×20×20 سانتی متر

* تعداد نازل : 1

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت تایلند


قیمت : 2,900,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Anycubic I3 Mega

* سایز پرینت : 20×21×21 سانتی متر

* تعداد نازل : 1

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت چین


قیمت : 3,000,000 تومان

پرینتر قلمی

RP 200

* وزن : 60 گرم

* مواد مصرفی : 1.75 میلی متر

* سایز نازل : 0.7 میلی متر

* ساخت : چین


قیمت : 250,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Makerbot Replicator

* سایز پرینت : 15×20×25 سانتی متر

* تعداد نازل : 1

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت آمریکا


قیمت : 15,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Creatbot DX

* سایز پرینت : 30×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل : 2

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت چین


قیمت : 12,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی  SLA

CTC Riverside

* سایز پرینت : 13×6×12 سانتی متر

* ضخامت لایه‌ها : 100 میکرون

* مواد مصرفی : رزین های photosensitive

* ساخت چین


قیمت : 7,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی LCD

KLD 1260 new

* سایز پرینت : 13×6×12 سانتی متر

* ضخامت لایه‌ها : 50 میکرون

* مواد مصرفی : رزین های photosensitive

* ساخت چین


قیمت : 5,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی LCD

KLD 1260

* سایز پرینت : 13×6×12 سانتی متر

* ضخامت لایه ها : 50 میکرون

* مواد مصرفی : رزین های photosensitive

* ساخت چین


قیمت : 4,000,000 تومان

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست